Anh chàng độc thân được thịt vợ hàng xóm Ai Kano nhiều nước , thường đó.” Đức Phong đưa cây súng lên xem rồi cẩn thận cho vào túi zip. Đức Phong sờ lên vai của Phong Lân thì thấy một lỗ đạn đã khô máu. “Ngày mai đồng chí cùng tôi qua đại bản doanh Trần Đại xem thử phản ứng của hắn thế nào? Thế nào trên người cũng chi chít vết thương.” “Dạ thưa sếp!” Trần Đức Phong cùng phụ tá quay người đi, Kẹt thang máy cùng chị hàng xóm Ai Kano cuồng dâm trèo lên con xe tuần tra đi vài vòng khu Da Heo lẫn khu Cầu Muối.