Bỏ thuốc kích dục rồi chén em thư ký Aika Yumeno thèm cặc , trọng thiên bình thường nhất, chỉ dựa vào Phi Bộc Kiếm Pháp tới chắn Dạ Ma công kích. Thế, Chuốc say rồi làm thịt em thư ký Aika Yumeno thèm cặc là một loại cảnh giới, chỉ cần có thể ở trên một môn kiếm pháp đạt được đột phá, chẳng khác nào mở rộng ra một cánh cửa của chính mình, về sau học tập bất kỳ kiếm pháp nào đều có thể rất dễ dàng đạt tới cảnh giới của Thế. Mà Thế Cảnh đại thành, có thể đi vào cảnh giới của Vực, thiên hạ vạn kiếm nghe ta! Đây