Đi khám bệnh được chén nữ bác sĩ Yua Mikami lồn múp , Y Thần Tộc.” Lời này một lần nữa khiến toàn trường động dung. Con tin trong tay nhưng không dùng đến để áp bách đối thủ, Bệnh nhân số hưởng và em y tá Yua Mikami nhiều nước thậm chí còn sảng khoái thông báo trước toàn quân. Nhân vật như vậy mới là bậc cửu ngũ chí tôn chân chính. So với Thần Đế sẵn sàng hy sinh Y Thần Tộc, Khuynh Hoàng Mị là địch nhân nhưng lại cam đoan Y Thần Tộc sẽ an toàn, lòng dạ như biển như trời, vừa nhìn đã biết ai mới là bậc