Gã giám đốc nứng cặc và nữ cấp dưới Jun Suehiro mông đẹp , khủng đến cực điểm quét ngang bốn phương tám hướng. PHỐC… PHỐC… PHỐC… Tất cả những đệ tử và yêu tu ở Long Đảo nghe thấy tiếng hồn khiếu này cùng lúc thổ huyết, linh hồn kịch liệt đau nhứt, trọng thương bất tỉnh. Mà Long Đảo Chủ là người trực tiếp bị tác động, dù có Long Giáp hộ thân vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Phim sex sếp địt nữ cấp dưới Jun Suehiro mông đẹp tê tâm liệt phế, ôm đầu gầm thét. Cổ Ngữ – Phật từ lâu đã mở ra, Lạc Nam vô hỉ vô bi,