Lấp đầy khoảng trống cho chị đồng nghiệp Suzu Honjo nõn nà