Ngủ nhờ một đêm nhà chị đồng nghiệp Akari Mitani cuồng dâm , tao rồi sao, đói lạnh đã khổ rồi còn bị lây ghẻ mày nữa hả” Huy nói… Nói xong cả đám cười vang, Kha ngại ngùng đứng lên. “Không cho thì thôi chứ thằng chó này, Thanh niên nhút nhát được chén sếp nữ Akari Mitani nóng bỏng còn nói tao ghẻ hả!!” “Haha, mày không ngại đói thì đi theo tụi tao đánh giày kiếm cơm qua ngày” Ba Thẹo vỗ vai Kha nói. “Đi theo mà đừng có chết nhát bỏ trốn một góc như lần trong sòng bạc nha mậy. Tao thấy hết rồi” Sơn nói… “Sao mày thấy