Những ngày vụng trộm bên em hàng xóm Momo Sakura ngọt nước , cùng với các nàng Huyết Yêu Cơ, tuy nhiên Kim Nhi khuyên hắn tốt nhất đừng phí thời gian. Bởi lẽ Quy Tắc Chi Lực bên trong mấy tấm Phù kia là của Thánh Linh Thiên Vận luyện chế, mà theo lời nói của Kim Nhi, đám Quy Tắc đó quá mức cùi bắp, không đủ tư cách để người luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh như hắn lĩnh ngộ, Đi làm về mệt nhưng được chén vợ hàng xóm Momo Sakura lồn hồng dù có cố gắng cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định sẽ lập bẫy chơi Thánh Linh Thiên Vận một vố sau một năm nữa. “Người đâu, triệu tập chúng trưởng lão!” Lạc Nam