Ông già số hưởng và vợ hàng xóm Hikari Aozora mông to , toán đơn giản, Ông già số hưởng và vợ hàng xóm Hikari Aozora khát tình coi như là hai người, không có dưới 200 đồng là chịu thua, số tiền này đủ cho hai người một tháng cơm nước và thức ăn, Phó Phẩm Ngàn có cái khó của mình cho nên kiên trì không đi. Mắt thấy hai mẹ con muốn cãi vả, Đinh Nhị Cẩu Bất lại cười khổ, vì cái gì mà những chuyện như vậy luôn làm cho mình gặp gỡ, đặc biệt là chuyện của mình và cô giáo Phó Phẩm Ngàn này, mỗi lần gặp gỡ cô, hình như là chỉ chuyên giải quyết các dạng vấn đề về gia đình của cô ấy, xem ra mình cùng Phó Phẩm Ngàn