Qua đêm trong khách sạn cùng nữ quản lý Yuko Ono gợi cảm , Lâm Phức Hương cũng không có đứng dậy, mà là dùng đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Chu Hằng. – Lúc trước vãn bối không biết hảo ý của tiền bối, cô phụ tiền bối dụng tâm lương khổ chỉ điểm, Cậu nhân viên số hưởng và nữ quản lý Yuko Ono vắng chồng kính xin tiền bối không cần để ở trong lòng! Gì? Chu Hằng choáng váng một trận, làm sao nữ nhân này tự nói như hát vậy, thấy thế nào nàng cũng không giống là người ngu a! Quên đi, nàng muốn hiểu lầm thì để cho nàng