Tag: Ai Mukai

Kiệt tinh trùng với nữ quản lý Ai Mukai nõn nà

Kiệt tinh trùng với nữ quản lý Ai Mukai nõn nà , với người bình thường mà nói, thần thức và cảnh giới tương xứng, bởi vậy Khang Mẫn mới nghĩ Chu Hằng chỉ có thực lực lớn mà thôi, còn thần thức cũng không phải là đối thủ của nàng! Đá phải thiết bản! Chu Hằng nổi giận, đây chính là đại bổ hoàn Tụ Linh nhị trọng thiên a, quản ngươi là hồ ly tinh hay là thủy xà tinh, đám đoạt ưu đãi của lão tử, Phục vụ cả đêm nữ giám đốc Ai Mukai dâm đãng chém! Hắc kiếm phun ra từng đạo kiếm khí, hắn đã hoàn