Tag: FSDSS-513

Đêm mưa bão sung sướng bên sếp nữ Yuko Ono nhiều nước

Đêm mưa bão sung sướng bên sếp nữ Yuko Ono nhiều nước , cao hơn Chu Hằng rất nhiều, đã là Luyện Thể tầng sáu, còn kém một bước là có thể đặt chân vào Luyện Cốt Cảnh! Phụ thân của Chu Khảm là Chu Kiếm Minh, tư chất cũng khá, không may hắn cùng thời đại với thiên tài Chu Định Hải! Ở dưới vầng sáng của Chu Định Hải, Chu Kiếm Minh tự nhiên ảm đạm thất sắc, vẫn luôn là nhân vật bi kịch. Chính vì vậy, Chu Kiếm Minh hận thấu xương Chu Định Hải, Phim sec trú mưa cùng nữ giám đốc Yuko Ono lồn hồng đáng tiếc, mặc