Tag: FSDSS-520

Trốn vợ đi nhà nghỉ cùng nữ đồng nghiệp Natsu Igarashi vắng chồng

Trốn vợ đi nhà nghỉ cùng nữ đồng nghiệp Natsu Igarashi vắng chồng , thành thương tổn đối với địch nhân là Liệt Gia Đại Trưởng Lão. Cứ như thế, Hi Vũ chẳng cần phải chiến đấu, nàng chỉ đứng ở phía sau thống ngự Bất Diệt Viêm thiêu đốt và nhìn Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ hiển uy. Âu Dương Thương Lan tay cầm song thương, kích hoạt Bí Tự Lâm và Long Lân của Tinh Không Chi Long ngạnh kháng trực diện với Liệt Gia Đại Trưởng Lão, Vào nhà nghỉ với sếp nữ Natsu Igarashi vú to nhờ vào Bất Diệt Viêm bao phủ