Tag: JUL-682

Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno vú to

Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno vú to , thành là tồn tại Luyện Cốt Cảnh, tuy rằng Chu Hằng còn cách mấy chục mét, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Kim Quan Xà, không hề kém hơn Lục Túc Cự Đầu Thú lúc trước! Luyện Thể tầng chín! Chu Hằng nắm chặt trường kiếm bên hông, nếu như không có thần binh này,Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno lồn múp gặp phải yêu thú Luyện Thể tầng chín, hắn tự nhiên không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy, nó cũng không phải bảo vật gì đáng để hắn