Tag: JULIA

Vụng trộm tại chỗ làm cùng nhân viên siêu thị Julia vắng chồng

Vụng trộm tại chỗ làm cùng nhân viên siêu thị Julia vắng chồng , lại, hắn từng đụng độ một con Thực Không Thú lạc vào Bách Thú Vũ Trụ của Tây Thi tác oai tác quái. Bất quá con Thực Không Thú ở nơi đó chỉ là thể loại sâu kiến trước bảy con Thực Không Thú trước mặt này. Bởi vì khí tức của chúng nó kém nhất cũng là Thất Cảnh Chí Tôn. Ba Thất Cảnh, ba Bát Cảnh và một Cửu Cảnh. “Đáng ghét, Vụng trộm tại chỗ làm cùng chị chủ quán Julia thèm cặc lại là giống loài khó chơi này.” Ẩn Thanh Ảnh khẩn trương siết chặt nắm tay. Nếu so về mức độ nguy hiểm của các loài thú ngoài hư không, Tinh Không Thú chỉ xếp chót, kế đó là Bạo