Tag: PPPE-080

Chán vợ nên gạ tình luôn đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha nõn nà

Chán vợ nên gạ tình luôn đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha nõn nà , có kẻ giật dây ở phía sau. Hắn đương nhiên thiên về phương án thứ hai hơn, Chán vợ nên gạ tình luôn đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha nhiều nước bởi lẽ nếu đã có thể tu đến Chí Tôn, chắc chắn không có ai là kẻ ngu cả. Quả nhiên chỉ thấy bọn chúng không hề có ý định tiến vào phạm vi của Lạc Gia, ngược lại chỉ đứng ở phía xa hô to gọi nhỏ, buông lời thách thức, châm chọc khiêu khích, dường như ước gì Lạc Nam đi ra tiếp chiến càng sớm càng tốt. “Phu quân, chúng ta đi ra