Tag: PPPE-119

Thanh niên mới lớn bị phá trinh bởi chị đồng nghiệp Karen Yuzuriha lồn đẹp

Thanh niên mới lớn bị phá trinh bởi chị đồng nghiệp Karen Yuzuriha lồn đẹp , … tôi làm gì mà có đủ điều kiện này, chưa nói về chuyện tiền bạc, ở đây cách nhà hơn 20 dặm đấy, Lần đầu ngoại tình cùng chị đồng nghiệp Karen Yuzuriha ngọt nước tan việc tôi cưỡi xe máy đến nơi này chắc là phải nửa đêm, quán làm gì còn mở cửa buôn bán giờ đó. Thường Hiểu Xuân tự giễu mình nói ra. – Lão Thường, hay là chuyển sang nơi công tác khác, ít nhất thì cũng sắm được xe hơi mà chạy chứ. Lý Trung Bảo không để ý tới câu nói chua chát của Thường Hiểu Xuân nói ra. Thường Hiểu Xuân nhìn nhìn Lý Trung Bảo : – Việc này chỉ sợ không tự tôi không quyết định