Tag: SSIS-573

Thanh niên trốn vợ để địt nhau với nữ cấp trên Miru vắng chồng

Thanh niên trốn vợ để địt nhau với nữ cấp trên Miru vắng chồng , này, trong lòng không đoán ra hắn dựa vào cái gì mà dám nói như vậy. Mặc dù nàng biết Lạc Nam nắm trong tay hệ thống tình báo của Tu La Giáo, nhưng chỉ dựa vào các Tu La Sứ Giả thật sự có thể tìm hiểu được nội tình của một vị Đạo Tử hay sao? Âm thầm tò mò, Trương Nhã Trâm liền đứng lên rời đi, Thanh niên trốn vợ để địt nhau với vợ của sếp Miru vú to vận dụng mối quan hệ để mời Diệm Lãnh đến Trân Bảo Lâu một chuyến. “Uy hiếp hắn như vậy có ổn không?” Lôi