Tag: SSIS-574

Ông già số hưởng được thịt em hàng xóm Riri Nanatsumori nõn nà

Ông già số hưởng được thịt em hàng xóm Riri Nanatsumori nõn nà , rồi, chính ông cũng chẳng hay biết, dù sao cũng là của sư phụ ông lưu lại, quyển sách này là trấn môn chi bảo của Đạo Gia. Có thể là ông tuy có tập võ thuật, nhưng là vì chỉ chú trọng đến việc tăng cường sức khỏe, Đi sửa điện chén luôn em hàng xóm Riri Nanatsumori cuồng dâm nên ông cũng không có quan tâm đến cái gì Thái Cực thập tam thức, tuy chỉ đơn giản là những hình vẽ nhưng là nếu luyện giỏi, cũng không phải là một sớm một chiều thành tựu. – Thưa ông, cháu muốn luyện thành công phu trên quyển sách này, chừng bao lâu thời gian là được? – Với cháu thì