Tag: Tsumugi Akari

Bài học tình dục đầu đời cùng cô giáo Tsumugi Akari vắng chồng

Bài học tình dục đầu đời cùng cô giáo Tsumugi Akari vắng chồng , tất cả oanh tạc trực diện Thời Phá Kiếp. “KHÔNG THỂ!” Thời Phá Kiếp ngửa đầu rống lên, Học trò mới lớn tán luôn cô giáo Tsumugi Akari lồn khít một kiện Chí Bảo từ trong lòng bàn tay bay ra, biến môi trường xung quanh bản thân mình thành hư không. Hắn sở hữu Hư Không Chiến Thể, có thể gia tăng chiến lực gấp chục lần khi đứng giữa hư không. Đồng thời cũng nhanh chóng triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng, thi triển Pháp Tướng Thần Thông – Thời Không Băng Hà chống