Thanh niên số hưởng được thịt vợ hàng xóm Mino Suzume nhiều nước , giờ nàng chính là Thổ Nhi, khí linh của Linh Thổ Đỉnh.” Lạc Nam sủng vái vuốt ve cái đầu nhỏ của Thổ Nhi, hướng các nữ khác bên trong đan điền mình cười nói: “Các nàng phải chiếu cố muội muội mới.” “Khanh khách, Lén lút vét máng em em hàng xóm Mino Suzume lồn khít Thổ Nhi xinh xắn đáng yêu như thế, chúng ta không sủng ái sao được?” Hoả Nhi các nàng thoải mái cười, có thêm một tiểu muội muội như vậy thật sự yêu thương còn không hết. Thổ Nhi ngồi trên