Vào khách sạn trú mưa cùng sếp nữ Kanami Mai ngọt nước , thét dài, Vào khách sạn trú mưa cùng nữ đối tác Kanami Mai cuồng dâm từng khẩu pháo trên lưng điên cuồng phát sáng, mang theo uy lực khủng khiếp oanh tạc bắn ra. “Khốn nạn, cho chúng mày cùng chết.” Thiếu chủ thần bí như dã thú bị ép lâm vào bước đường cùng, sắc mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn: “Bạo cho ta!” Hắn học theo Tôn Hầu Tử, quyết đoán tự bạo tất cả Chí Tôn Pháp Tướng của đám Chiến Thú của mình. ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG… Toàn bộ sàn đấu lắc lư dữ dội, lực