Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn nàng dâu Hanayagi Anna nõn nà , ở đây lại chỉ có mình hắn, vì vậy Chu Hằng chỉ có thể ủy khuất nàng, lấy cứu người làm trọng! – Chu, Chu sư đệ… đa, đa tạ… ngươi làm đi… hà… hà… ta thật sự không chịu được nữa rồi! Hàn Vũ Liên cũng biết tình trạng chính mình, Con trai đi công tác bố ở nhà địt con dâu Hanayagi Anna thèm cặc nàng không còn cố kỵ được nhiều như vậy nữa trong họng kẽ nỉ non bên tai Chu Hằng. Nghe được lời này, toàn thân Chu Hằng giống như ngựa hoang thoát cương. Hắn run lên một cái,